Akvarij

TRAJANJE: 60 min Danijela Šolčić
DOBNA SKUPINA: 13+

Upoznavajući se s nadrealizmom i Radovanom Ivšićem, grupa je pred sobom imala slatko-gorki zadatak. Slatki jer Ivšićev teatar sadrži svakojaka čudesa – ludizme, infantilizaciju, elemente teatra apsurda, pomaknut je od tradicionalnog kazališnog govora. To je grupi omogućilo da, poigravajući se, pokuša scenski parirati u formi i jeziku zaigranom predlošku. A gorki jer se ispod te zaigrane snovite nadrealističke površine krije neočekivani sadržaj. „Akvarij“ nam je osvijestio da iza nadrealizma u umjetnosti i onoga što nam se u životu čini nadrealnim, pa samim time nemogućim, mnogo se puta krije brutalna realnost. Postavlja se pitanje kada takva simpatično i humoristično predstavljena okrutnost postaje stvarna i ozbiljna.

29/11
SRI
20:00
DVORANA
VIDI SVE IZVEDBE

Glumci

Igraju: Viktor Ostriž, Mara Marinović, Ivan Domjanović, Sara Drvar, Nora Rostohar, Ana Đevoić, Lucija Jagodić, Vik Jelenić, Nika Orešković, Gabriela Šućur, Nika Klarić, Tara Delić, Lola Juran, Majda Bradić, Jakov Novokmet, Mihael Modrić, Nea Gjurček, Vanja Bartolović
Glas iz zvučnika: Ana Bruna Bratonja

Autorski tim

Tekst: Radovan Ivšić
Režija: Danijela Šolčić
Scenografija: grupa
Kostimografija: grupa
Pokret: grupa
Oblikovanje tona: Tomislav Kosovac
Oblikovanje svjetla: Toni Modrušan
Izrada i dorada rekvizita: Sara Drvar i Danijela Šolčić
Fotografija: Mario Šolčić
Plakat: Sara Drvar