IVA MILLEY

Rođena u Zagrebu (1977), diplomirala je komparativnu književnost i arheologiju, završava dodatni studij teatrologije na Filozofskom fakultetu. Od djetinjstva je polazila plesni i dramski studio Učilišta ZKM-a. Sudjelovala je u mnogim predstavama i produkcijama (Male žene, Jedan kavez traži pticu, Žena, Grič-Witch). Pohađala je razne seminare i radionice iz dramske pedagogije, odgojnog kazališta, kazališta potlačenih, mime, pokreta i cirkusa, u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1997. u Teatru Tirena radi kao dramska pedagoginja te glumi u predstavama za djecu i mlade i u projektima odgojnog kazališta. Od 2002. vodi radionice žongliranja, mime i improvizacije u Hrvatskoj i inozemstvu (Europski dramski susreti djece i mladih u Mađarskoj, Austriji, Irskoj, Hrvatskoj, Belgiji, Turskoj, Velikoj Britaniji te Kazališni kamp u Pazinu i TIP u Sloveniji). Od 2003. radi kao honorarna dramska pedagoginja u Učilištu ZKM-a. Piše igrokaze za djecu i mlade te ih i uprizoruje u dramskim grupama koje vodi, a objavljeni su u zbirkama igrokaza Maštoplov Panika u Strahogradu. Godine 2010. surađivala je s Montažstrojem na projektu Vatrotehna 2.0, a 2012. na projektu 55+. Sa studentskom grupom Teatra Tirena radila je predstavu Linijske obmane koja je 2013. proglašena najboljom amaterskom predstavom. Od 2014. članica je nadzornog odbora međunarodne organizacije EDERED (Europski dramski susreti djece i mladih).