IDA JANKOVIĆ

Rođena je 1984. godine u Zagrebu. 2002. godine maturirala je u Zagrebu u gimnaziji Tituša Brezovačkog i u Školi suvremenog plesa Ane Maletić. 2014. diplomirala je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i stekla zvanje diplomiranog ekonomista odnosno magistra struke. Još u završnom razredu srednje Škole suvremenog plesa Ane Maletić pokazuje zanimanje za podučavanje kreativnog plesa za djecu. Od 2002. započinje djelovati kao plesni pedagog u Plesnom studiju Sam-Sa podučavajući plesno-ritmički odgoj za djecu predškolskog uzrasta, a zatim u vrtiću Jarun, njemačkom vrtiću Nikola Zrinski i Plesnom centru Drim. Od 2004. do 2019.(s prekidima) podučava pripremne tečajeve u Školi suvremenog plesa Ane Maletić. Od 2007. vodi raznovrsnu plesnu rekreaciju za odrasle, a od 2016. vodi Body Barre fitness program za odrasle u plesnom studiju DanzArt. Od 2018. podučava kreativni ples za djecu u Zagrebačkom kazalištu mladih. Osim voditeljskog, ima i plodno plesačko iskustvo koje je 2001. započelo u Studiju za suvremeni ples i nastavilo se do 2013. u plesnom studiju Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih pod mentorstvom Desanke Virant. 2001. pohađa ljetne plesne radionice na nekoliko plesnih akademija u Nizozemskoj. Od 2004. do 2008. pohađa ljetne plesne radionice u Grožnjanu gdje je angažirana i kao plesni asistent. Plesala je u predstavama Jež mladoženja (2000.), Zar sam ja glup (2001.), Glosiennes (2001.), Mahler i …simfonija prirodi (2005.), Dijete iz limenke (2006.), Crna offca, bella vrana (2008.), Čokolada (2008.), Zagrljaj (2011.), Bilo jednom (2012.), Copka, Topka, Mara, Bara i calendar (2013.), MP4(2013.). Gostovala je na međunarodnim plesnim festivalima u Njemačkoj (2006.), Japanu (2011.) i Turskoj (2011. i 2014.). 2008. nagrađena je 1. nagradom na plesnom natjecanju „Mia Čorak Slavenska“.

Redovito se stručno usavršava iz područja plesne pedagogije. Sudjelovala je na Stručnom skupu učitelja glazbene i plesne nastave u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, na seminarima „Kreativni ples za djecu“ Elisabete Monteiro (Portugal) i „Pokret – osnova razvoja djeteta“ Jasmine Zagrajski Vukelić i Dijane Merey Sarajlija u organizaciji udruge Ples i dijete – daCi Hrvatska. Pohađala je PBT seminar Callie Roberts u organizaciji PBT Europe. Djeluje i kao članica je ocjenjivačkog suda na plesnim natjecanjima. Članica Udruge profesionalnih plesnih umjetnika (UPPU „PULS“),  Hrvatske udruge pedagoga suvremenog plesa (HUPSuP) te udruge Ples i dijete – Dance and Child International – daCi Hrvatska, hrvatskog ogranka istoimene međunarodne organizacije.