BERNARDA PEŠA

Rođena je u Zadru (1972.) gdje završava srednju školu Juraj Baraković, smjer: kultura i srednju školu Juraj Baraković, odjel za ritmiku i balet. Godine 2000. diplomirala je filozofiju i fonetiku na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2006. položila Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International.
Od 1993-1997. bila je članica kazališne skupine Montažstroj te je kao izvođač nastupala u predstavama Everybody goes to disco from Moscow to San Francisco i Everybody goes to disco from Moscow to San Francisco-remix diljem Europe i sjeverne Amerike. U ljeto 1997. pohađa glumačku školu Acting class kod prof. David Gideon, New York. Igra u kratkim predstavama na International Fringe Festival u kazalištu P.S. 122, New York. Godine 1998. igra u predstavi Crvena magija, teatar ITD, a 1999/2000 u koprodukciji LaMaMa kazališta New York i MMR Kernel Zagreb u predstavi Faustus Module. Kao plesni pedagog počinje raditi 2002. u školi Cvrčak s djecom predškolske i školske dobi. Tijekom rada dodatno se educira na stručnim predavanjima i radionicama. Jedna od njih je LMA radionica Labanova analiza pokreta pod vodstvom Karen A. Studd. Godine 2009. na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje drži predavanje i radionicu na stručnom skupu za odgojitelje i stručne suradnike u dječjim vrtićima na temu: razvoj senzibiliteta za glazbu i kreativno izražavanje kroz pokret. Godine 2012. pokreće plesnu udrugu MB gdje i danas kao plesni pedagog prenosi svoje znanje i ljubav prema pokretu. Godine 2022. priključila se timu plesnih pedagoga ZKM-a.