Skip to main content

/ LUTKARSKI STUDIO

/ LUTKARSKI STUDIO

Osnovna je svrha lutkarskog studija omogućiti djeci i mladima kontinuirano istraživanje medija lutke, modernog kazališta maske, figure, materijala te poticanje kreativnog izražavanja i razvoja osobnosti. Suvremeni razvoj medija izlazi daleko izvan opsega tradicionalno shvaćenog lutkarstva i ulazi u domenu vizualnoga kazališta koje je sinteza mnogih umjetnosti. U radu studija naglašava se osvještavanje samosvojnosti lutkarskog medija, koji uključuje elemente glume, režije, likovnog oblikovanja, tehnološke izrade (zanata), glazbe, koreografije i pisanja. Sadržaj i metode rada primjerene su pojedinim dobnim skupinama. Kod mlađe je dobi prisutnije usmjeravanje i upoznavanje s temeljnim smjernicama lutkarstva, iako su u izradi zastupljene i netipične, improvizirane lutke, dok se kod starijih skupina inicijativa prepušta samim polaznicima.

VIŠE

Lutkarski studio upisuje djecu od navršene pete godine.

Rad obuhvaća brojem nevelike, homogene grupe. Organizira se u obliku redovitih izvanškolskih aktivnosti, jednom ili dvaput tjedno.

Zamišljen je kao okupljalište svih koji se zanimaju za kazališnu lutku, kao mjesto stvaranja i druženja, njegovanja kreativnog procesa, kao mjesto bez krutih granica, poticanja prepletanja i izmjenjivanja iskustava i ideja, zajedničkih posjeta predstavama, festivalima, izložbama.

Oblici rada u lutkarskom studiju jesu oblikovanje i izrada različitih tipova lutaka, masaka i rekvizita, elemenata scenografije i kostima, scensko oživljavanje materijala i lutke, scenske igre, pantomima, usklađivanje pokreta i glasa, vježbe glasa i govora, obrađivanje dječje literature, dramatizacije tekstova sa starijim polaznicima itd.

U radu lutkarskog studija razlikuju se tri razdoblja. Od 1987. do 1990. vodila ga je lutkarica Vanda Šestak, ostvarivši niz dopadljivih predstava. Nakon toga studio preuzima glumac Siniša Miletić i do 1993. vodi djecu i mlade svim etapama stvaranja lutkarske predstave. Treće je razdoblje obilježeno stvaralačko-pedagoškim radom Krune Tarle, koja je postavila cilj i utemeljila metodu rada s djecom u lutkarskom studiju te je s današnjim pedagozima (tadašnjim polaznicima lutkarskog studija) ostvarila niz projekata, objedinjujući različite postupke i lutkarske tehnike. U tom razdoblju Kruna Tarle i stariji polaznici lutkarskog studija (grupa Fasade) napravili su važne predstave kojima su prešli granice tradicionalnog lutkarstva, otvarajući se prema kazalištu objekata, figura i maske, te su s njima gostovali u zemlji i inozemstvu.