Skip to main content

/ CJENIK

/ CJENIK

CJENIK ULAZNICA OD 1.1.2023.

DVORANA ISTRA

DVORANA POLANEC

REDOVNE CIJENE

12 EURA / 90,41 KUNA

11 EURA / 82,88 KUNA

UMIROVLJENICI, STUDENTI, UČENICI

6,50 EURA / 48,97 KUNA

6,50 EURA / 48,97 KUNA

TVRTKE

9 EURA / 67,81 KUNA

8 EURA / 60,28 KUNA

POLAZNICI UČILIŠTA I NJIHOVI RODITELII

9 EURA / 67,81 KUNA

8 EURA / 60,28 KUNA

GRUPE: UMIROVLJENICI, STUDENTI, UČENICI (20 ljudi i više)

6 EURA / 45,21 KUNU

5,50 EURA / 41,44

GRUPE – OSTALI (20 ljudi i više)

7,50 EURA / 56,51 KUNU

6,50 EURA / 48,97 KUNA

BRAĆA KARAMAZOVI, PAKET (po jedna ulaznica za svaku predstavu):

21 EURO / 158,22 KUNE

RURURURURU

11 EURA / 82,88 KUNA

GRUPE: UMIROVLIENICI, STUDENTI, UČENICI (20 ljudi i više)

6,50 EURA / 48,97 KUNA

GOSTUJUĆE PREDSTAVE U ORGANIZACIJI ZKM-a

13 EURA / 97,95 KUNA

12 EURA / 90,41 KUNU

GRUPE: STUDENTI, UČENICI, UMIROVLIENICI (20 ljudi i više)

8 EURA / 60,28 KUNA

GRUPE: STUDENTI, UMIROVLIENICI, UČENICI (20 liudi i više)

6,50 EURA / 48,97 EURA